Energierapport 2016

Het Energierapport 2016 houdt alle opties open om in 2050 een nagenoeg CO2-vrije economie te bewerkstelligen voor Nederland. Ook controversiële onderwerpen blijven bespreekbaar.

“Het kabinet beseft dat voor de transitie draagvlak nodig is in de maatschappij”, zegt Minister Henk Kamp van Economische Zaken. “Het is een grote opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kunnen we alleen gezamenlijk voor elkaar krijgen.”

Next project